| Stock Code: 688115
| SC: 688115

自动化测试系统开发/管理

自动化测试系统开发/管理

思林杰为通用/定制仪器模块提供一体化的开发、部署、调试、管理工具,帮助用户快速搭建自动化测试系统,实现对夹具和系统内其它设备的交互控制,同时用于编写测试计划、执行测试用例、上传测试结果、生成测试报告,并支持对接 MES 系统。

描述

思林杰为通用/定制仪器模块提供一体化的开发、部署、调试、管理工具,帮助用户快速搭建自动化测试系统,实现对夹具和系统内其它设备的交互控制,同时用于编写测试计划、执行测试用例、上传测试结果、生成测试报告,并支持对接 MES 系统。archon (1)

 

archon (2)

 

archon (4)

 

archon (5)

 

archon (7)

 

archon (8)

 

archon (9)

 

archon (10)

 

archon 1

Specification

重量 1 kg
尺寸 1 × 1 × 1 cm